Obnova záhrady a zariadenia pre seniorov

Projekty / Energia pre prírodu

20. marca 2013
V okolí našich zariadení sa nachádza stará záhrada, v ktorej budeme robiť úpravy zelene nasledovne: Strihanie a doplnenie kríkových drevín živého plotu, výsadba nových drevín, úprava trávovej plochy, doplnenie exteriéru o záhradné sedenie, ktoré bude slúžiť seniorom a matkám s deťmi, ktorí sú klienti našich zariadení. V dennom stacionári pre dôchodcov, ktorí sú postihnutí Alzheimerovou chorobou budeme obnovovať inventár ako napr. príbory, taniere, šálky, poháre, prestieranie, obrusy, komoda na bielizeň, jedálenský stôl a stoličky a pod.

Diskusia