Obnova sakrálnej pamiatky

Projekty / Energia pre život

1. apríla 2014
Kultúrne dedičstvo každého štátu je úzko spojené s náboženstvom, ktoré formuje kultúrne, sociálne a spoločenské normy správania jednotlivca. Je morálnou povinnosťou a je spoločensky žiaduce zodpovedne pristupovať k zachovaniu a upevneniu týchto náboženských zvykov. Náboženstvo je okrem duchovného prežívania veriacich prezentované i sakrálnymi pamiatkami, ktoré sú mnohokrát v zlom technickom stave. Našim cieľom je preto obnova súsošia ukrižovania Krista na Kalvárii v Špačinciach. Obec Špačince leží v blízkosti našej JE EBO Jaslovské Bohunice.

Diskusia