Obnova Prűgerky- Staromestskej záhrady pri bratislavskom Horskom parku a jej premena na verejný priestor

Projekty / Energia pre prírodu

1. decembra 2013
Cieľom projektu je obnova Prűger-Wallnerovej záhrady a premena zarasteného a neudržiavaného prírodného prostredia vrátane cennej prírodnej mokrade na verejne prístupnú mestskú záhradu pri zachovaní jej vzácneho prírodného charakteru. Prvotným cieľom je sprístupnenie zanedbaného areálu záhrady, vyčistenie vstupov, kultivácia prírodnej výsadby a kultivácia prírodnej zelene zároveň s vytvorením bezpečných peších chodníčkov zohľadňujúcich prírodný charakter lokality a vizuálne ohraničenie mokrade kvôli umožneniu bezpečného pohybu osôb. V novovzniknutom verejnom priestore záhrady budú následne môcť byť osadené prvky drobnej architektúry – lavičky, smetné koše, a pod.

Diskusia