Obnova najatraktívnejších zbierok v Arboréte Mlyňany SAV

Projekty / Energia pre prírodu

1. júna 2015
Doplnenie zbierky rododendrónov, nakoľko sú ohrozované extrémami počasia (predovšetkým sucho a mráz) ako aj biotickými škodlivými činiteľmi (choroby a škodcovia). Bohatý sortiment ruží v rozáriu, ktoré je naopak najmladšou dendroexpozíciou arboréta, no je potrebné vybudovať náučné chodníky resp. rekonštrukcia pôvodných chodníkov a doplnenie mobiliáru na požadovanej úrovni v rozáriu.

Diskusia