Objav svoj talent

Projekty / Energia pre vzdelanie

5. decembra 2016
Cieľ projektu Reálne vzdelanie pre reálny život v treťom tisícročí. V takom tisícročí, kde je cenený talent, nápady, pracovitosť a využívanie technológií. Agentúra Comm organizuje aktivitu na podporu komunikácie odborných profesií a zvýšenie statusu vzdelávania. Podporme deti na odborných školách, aby boli na seba hrdé. Mechanizmus Formou microsite a Instagramu zbierame foto/video z odborných škôl, kde môžu študenti ukázať čo robia a či ich to baví. „Od pečenia torty, cez koncert až po obkladačky, záhradu a elektro.“

Diskusia