Obec Čierne Pole - krajina neznáma - Terra Incognita.

Projekty / Energia pre prírodu

7. júla 2012
Projekt je podporený KSK ,v projekte sa má prezentovať prírodné a kultúrne bohatstvo obce.Propagácia chránenej prírodnej rezervácie Ortov a prezentácia ľudových tradícií ako je dvesto ročná tradícia tkáčstva v obci.Na podujatí vystúpia ľudové súbory,prezentácia tvorivých dielni ,rezbári ,ktorí vytvoria umelecké diela.Na podujatí bude prezentovaná ukážka hypológie a športových koní.Preto je vhodnou príležitosťou na nadregionálnom podujatí prezentácia spol.Enel - Slovenské elektrárne.Naša obec má umiestnenie medzi hlavnými mestami biodiverzity a Evo Vojany je v blízkosti našej obce,kde veríme v budúce partnerstvo Elektrárni a obce Čierne Pole,ktorá je ochrancom biodiverzity.

Diskusia