Oáza bez násilia

Projekty / Energia pre život

1. júna 2015
Centrum Slniečko, n.o., za podpory grantu z Nórskych finančných mechanizmov so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu SR, zriaďuje nové sociálne zariadenie pre obete rodovo podmieneného a partnerského násilia, ktoré bude spĺňať minimálne Európske štandardy. Bezpečný ženský dom vytvorí domov pre 17 týraných žien a ich detí, kde budú poskytované komplexné služby (psychologické, sociálne a právne poradenstvo, expresívne formy terapie, atď.). Zároveň tu bude prevádzkovaná non-stop krízová linka pre obete násilia. K zvýšeniu kvality života žien a ich detí je dôležité, aby mali možnosť relaxovať vo funkčnom a "zelenom" exteriéri zariadenia, kde im bude možné poskytovať aj terapiu hrou.

Diskusia