Nová kuchyňa

Projekty / Energia pre život

25. júla 2016
zámer projektu sa týka celkovej rekonštrukcie kuchyne s jej novým vybavením podľa platných predpisov pre školské jedálne. Nakoľko uvedenú kuchyňu prevádzkujeme 21-vý rok vyžaduje obnovu keramických obkladov a dlažby, nových elektroinštalačných a vodoinštalačných rozvodov a taktiež odpadu. Uvedeným zámerom sledujeme rešpektovanie predpisov a noriem pre prevádzkovanie našej stravovne a zároveň zlepšenie kvality stravy pre 31 „našich“ detí. Takáto úprava a vybavenie kuchyne bude slúžiť dlhodobo, predpokladáme minimálne 25 rokov pre kapacitu cca 50 stravníkov.

Energia pre život
14. júl 2015 10:54

Nové spálničky pre deti

Hendikepované deti v Novom domove majú zrekonštruované izbičky s novými zdravotnými matracmi a vstavanými šatníkovými skriňami.

Pokračovať v čítaní

Diskusia