Náučný chodník – Prírodná rezervácia Krivín

Projekty / Energia pre prírodu

1. mája 2016
Hlavnou myšlienkou projektu je zrealizovanie osadenia informačných tabúľ– z prírodných materiálov na trase Náučného chodníka – Prírodná rezervácia Krivín, ktorý sa nachádza v katastri obce Rybník. Jedinečnosť náučného chodníka spočíva v jeho polohe, ktorá je na území Slovenskej brány, prechádza Chránenou krajinnou oblasťou Štiavnických vrchov, v blízkosti rieky Hron a samotnej Prírodnej rezervácie Krivín. Náučný chodník je už vyznačený, ale bez informačných tabúľ. Tabule budú slúžiť na spoznávanie prírody, ekosystémov, fauny a flóry, čim sa zvýši environmentálne povedomie ako aj ochrana prírody v danej oblasti. Realizáciou projektu sa rozšíri náš vidiecky turizmus.

Diskusia