Náučný chodník nielen pre deti...

Projekty / Energia pre prírodu

30. apríla 2016
Mestský park v Prievidzi /5ha/ je situovaný v okrajovej časti mesta, preteká ním rieka Nitra. Pozdĺž nábrežia rieky a priľahlého jazierka sú vybudované chodníky, ktoré spájajú park s priľahlými sídliskami a mestom Bojnice. Obyvatelia mesta využívajú park celoročne na športové aktivity, stretávanie sa seniorov, školské a mimoškolské aktivity detí ZŠ a MŠ. Cieľom projektu je zriadenie náučného chodníka v Mestskom parku a vytvorenie príjemného verejného priestranstva, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez ohľadu na vek, sociálne a ekonomické postavenie. Náučný chodník bude mať aj edukačný charakter, vytvorí nové možnosti pri vyučovaní prírodovedy a biológie – zážitkové učenie.

Energia pre prírodu
1. marec 2017 13:31

Nový náučný chodník na hornej Nitre

V Mestskom parku v Prievidzi pribudne náučný chodník okolo revitalizovaného jazierka, ktorý podporili finančne Slovenské elektrárne.

Pokračovať v čítaní

Diskusia