...na Zempline tak...

Projekty / Energia pre kultúru

1. novembra 2012
Verejná prehliadka zvykov na dedine v MsKS v Michalovciach v mesiaci november, ktorej sa zúčastnia aj pozvané súbory, aby prezentovali históriu našich starých rodičov a prarodičov a týmto zachovávali dedičstvo našich predkov. FS Mihaľovski nevesti i beťare pôsobiaca pri Slovenskej únií sluchovo postihnutých, chce pred verejnosťou ukázať, že má snahu začleniť sa medzi zdravých ľudí a dokáže pripraviť špecifický program pre širokú verejnosť. Na prehliadke sa predstaví pásmom ...idzeme na jurmarok...a čo najlepšie sa zhosti s úlohou organizátora prehliadky.

Diskusia