Multisenzorická miestnosť - Snoezelen

Projekty / Energia pre život

1. augusta 2014
Pôsobenie prvkov v bielej multisenzorickej miestnosti podporuje u detí rozvoj hmatu, čuchu, sluchu, zraku a pôsobí nielen stimulujúco, ale aj povzbudzujúco. V súčasnej dobe sú tieto miestnosti využívané na voľné a pohodové aktivity, relaxáciu, uvoľnenie, nabudenie k činnostiam, aromaterapiu a muzikoterapiu. Zriadenie tejto miestnosti v našom detskom domove by nám veľmi uľahčilo prácu s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím, keďže z tohto dôvodu je veľmi náročná.

Diskusia