Monitoring a zisťovanie početnosti vzácnych šeliem na území Tatranského národného parku - rys ostrovid a vlk dravý

Projekty / Energia pre život

1. februára 2012
Rys ostrovid (Lynx lynx) - na území národného parku evidujeme približne 15 jedincov tejto vzácnej šelmy. Jeho charakteristickým životným prostredím sú rozsiahle lesné komplexy s exponovaným skalnatým terénom, s dostatkom úkrytových možností. Vlk dravý (Canis lupus) - je veľmi efektívny predátor. V súvislých lesných a hôľnych komplexoch má veľmi vhodné prostredie pre svoj život. Na území TANAP-u evidujeme 25 – 30 jedincov. Cieľom projektu je pokračovanie v úspešných projektoch z predchádzajúcich rokov (sokol sťahovavý, svišť – kamzík, orol skalný, orol krikľavý) a získanie potrebných údajov z biológie rysa ostrovida a vlka dravého, ktoré prispejú k zlepšeniu ich ochrany a zachovaniu v prírode, sledovanie migrácie, vytvorenie monitorovacieho systému na zistenie veľkosti domovských okrskov, dennej a nočnej aktivity, prehlbovanie poznatkov z ekológie a etológie. Okrem týchto aktivít sa projekt bude zaoberať aj zisťovaním a zhodnocovaním škôd spôsobených na hospodárskych zvieratách s cieľom navrhnúť opatrenia na minimalizáciu týchto škôd. Ďalšou aktivitou bude envirovýchova a propagácia našich šeliem formou besied a prednášok pre široký okruh verejnosti.

Energia pre prírodu
7. júl 2016 08:00

Legendárna orlica Anička prišla o mláďa, jej príbeh sa končí

Správa TANAP a Slovenské elektrárne 3 roky sledovali samičku orla krikľavého vďaka miniatúrnej vysielačke na jej chrbte. Prišiel čas, aby si oddýchla.

Pokračovať v čítaní

Energia pre prírodu
10. marec 2016 22:55

Orlica Anička sa vracia na Slovensko (2016)

Pokračujeme v písaní letového denníka najznámejšieho slovenského orla krikľavého.

Pokračovať v čítaní

Energia pre prírodu
29. december 2015 10:00

Letový denník orlice Aničky (2015)

Rozhodli sme sa, že z letov orlice Aničky, kedysi známej pod menom Arnold, dáme aj toho roku dohromady tento letový denník.

Pokračovať v čítaní

Diskusia