Moderné technológie v historickom parku Arboréta Mlyňany SAV

Projekty / Energia pre prírodu

1. januára 2015
Projekt je zameraný na obnovu systému osvetlenia ciest popri náučných chodníkoch arboréta, oddychovej zóny a kaštieľu. Súčasťou projektu je inovácia informačného systému pre návštevníkov arboréta využitím QR kódov, ktoré budú obsahovať dodatočné informácie o drevinách pozdĺž náučných chodníkov, podrobnejší popis k existujúcim stanovištiam a informácie k ďalším vybraným objektom v arboréte (kaštieľ, pamätná izba, busta zakladateľa a iné). Umiestnenie dotykového panelu v kaštieli s podrobnými informáciami o arboréte.

Diskusia