Modelová Konferencia

Projekty / Energia pre život

18. marca 2013
Cieľom Modelovej Konferencie Fakulty Medzinárodných Vzťahov je vzdelávania a praktická príprava študnetov na medzinárodné rokovania. Cieľom je aj vzdelanie širšej prítomnej verejnosti o medzinárodnej politike a o medzinárodných rokovaniach. Študneti s avzdelávajú o, a pripravujú na medzinárodné rokovania v medzinárodnej energetickej, enviromentálnej ale aj v bezpečnostnej politike. Pozvaní sú študenti z rôznych fakúlt a univerzít, politológovia, akademici, podnikatelia, experti novinári ale aj diplomati, ktorí študentom radia a pomáhajú im v príprave.

Diskusia