Mobilný hospic

Projekty / Energia pre život

14. februára 2016
Mobilný hospic poskytuje zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí prevažne onkologickým pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Diskusia