mládež PFK Piešťany

Projekty / Energia pre šport

1. apríla 2015
Podpora a rozvoj mládežníckeho futbalu v klube PFK Piešťany vo všetkých vekových kategóriach od 6 do 18 rokov.

Diskusia