Michalovská hokejová mládež

Projekty / Energia pre šport

1. novembra 2012
Hlavným zámerom projektu je výchova detí a mládeže prostredníctvom športu (ľadového hokeja) v okrese Michalovce a okolí. Deti organizované v klube pravidelne trénujú, zúčastňujú sa priateľských a majstrovských zápasov, turnajov na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom projektu by sme radi organizovali turnaje a zúčastňovali sa na turnajoch a skvalitňovali tréningový proces v klube. Hlavným cieľom klubu je výchova juniorských reprezentantov SR.

Diskusia