Medzinárodný futbalový turnaj samospráv 2012

Projekty / Energia pre život

11. februára 2012
Cieľom projektu je organizovanie 5. ročníka medzinárodného halového futbalového turnaja samospráv vo Veľkých Slemenciach. Účastníkmi futbalového turnaja sú nasledovné obecné samosprávy: Obec Budince, Obec Ruská, Obec Kapušianske Kľačany, Obec Malé Slemence /UKRAJINA/, Obec Veľké Slemence, Obec Ptrukša, Obec Tijglas /UKRAJINA/, Obec Vámosújfalu /Maďarská republika/. Celkovým strategickým cieľom projektu je zvýšenie úrovne integrácie prihraničných oblastí. Integrovaný rozvoj si vyžaduje mnohé veci, okrem iného aj zmenu postoja hlavných aktérov a uvedomenie si a uznanie spoločných záujmov. Spolupráca, vzájomné interakcie, učenie sa, spoločné využívanie infraštruktúry a zdrojov (vzájomne užitočných) sa považuje za prirodzenú súčasť každodenného života ľudí žijúcich v prihraničných oblastiach, a nie za špeciálnu aktivitu. Vyžaduje si to aktivita ľudia ľudom, komunita komunite: teda špecifické príležitosti pre ľudí, aby sa vzájomne spoznali, spolupracovali a pravidelne sa zúčastňovali na rôznych formách spoločných aktivít. Jedným z možných foriem dosiahnuť strategický cieľ, je organizovanie rôznych spoločenských podujatí, ako napr. medzinárodný halový futbalový turnaj samospráv v prihraničnej oblasti Slovenská republika-Maďarsko-Ukrajina. Zároveň v rámci projektu plánujeme propagovať všetkých našich sponzorov.

Diskusia