Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2015, EMPATIA - zdielať a dávať

Projekty / Energia pre kultúru

24. septembra 2015
Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jedným z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku, v roku 2015 sa uskutoční jeho 24. ročník. Festival prezentuje významné diela a osobnosti európskeho a slovenského divadla, prekračuje hranice druhov umenia – divadlo, film, výtvarné umenie, hudba a umenie vo verejnom priestore, venuje sa vzdelávaniu, rozvíja dobrovoľníctvo. Tohtoročná téma festivalu "EMPATIA – zdieľať a dávať" bude prepájať programové časti festivalu, pričom sa v jednotlivých prezentovaných dielach a podujatiach nebudeme zaoberať len osudom človeka, ale aj spoločnosti, krajiny, kultúrneho dedičstva, prírody a životného prostredia.

Diskusia