Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2013, 22. ročník

Projekty / Energia pre vzdelanie

1. mája 2013
Medzinárodný festival Divadelná Nitra • najväčší a najvýznamnejší divadelný festival na Slovensku; • koná sa od roku 1992, vždy koncom septembra v Nitre; • prezentuje kvalitné európske divadlo renomovaných súborov i mladých tvorcov; • ponúka zaujímavé inscenácie zo Slovenska; • je významnou platformou medzinárodnej kultúrnej výmeny, diskusie a komunikácie; • prekračuje hranice druhov umenia – ponúka podujatia aj z oblasti filmu, výtvarného umenia, hudby, poézie...; • rozmanitým pouličným programom oslovuje široké cieľové skupiny; • prezentuje tiež komunitnú, lokálnu a regionálnu kultúru; • organizuje projekty neformálneho vzdelávania; • podporuje dobrovoľníctvo v kultúre.

Diskusia