Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2018

Projekty / Energia pre vzdelanie

5. júna 2018
Podujatie ENERGETIKA 2018 zastrešuje tri medzinárodné vedecké konferencie Energetika – Ekológia – Ekonomika 2018, Riadenie v energetike 2018 a Obnoviteľné zdroje energie 2018. Podujatie sa formou prednášok a príspevkov zameriava na dotváranie koncepcie celkovej energetickej politiky, technických a ekonomických možností získavania energetických zdrojov, ich hospodárneho a ekologického využívania. Venuje sa tiež otázkam riadenia výroby, prenosu a spotreby energie, projektovaniu, diagnostike a implementácii riadiacich a informačných systémov v energetike, ich ekonomickým efektom, ako aj ich vplyvom na životné prostredie.

Diskusia