Medzinárodná konferencia pri CONECO 2012: Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia, podtitul: 20 rokov prevádzky vodného diela Gabčíkovo

Projekty / Energia pre život

29. marca 2012
Cieľom medzinárodnej konferencie je oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami a vedecko-výskumnými výsledkami súvisiacimi s navrhovaním, prípravou a realizáciou vodných stavieb s akcentom na vodné dielo Gabčíkovo a jeho 20-ročnú prevádzku. Konferencia má byť prezentačná.

Diskusia