Medzinárodná konferencia o vodnej energetike HYDOTURBO 2014

Projekty / Energia pre život

23. septembra 2014
Katedra hydrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola poverená organizačným výborom medzinárodnej konferencie Hydroturbo 2014 usporiadať v dňoch 23. – 25. septembera 2014 v Bratislave 22. ročník medzinárodnej konferencie HYDROTURBO zameranú na oblasti prevádzky, konštrukcie a vývoja vodných turbín, hydroenergetických zariadení a objektov. Jedná sa o tradičné medzinárodné stretnutie popredných odborníkov z oblasti hydraulických strojov a prevádzkovateľov vodných elektrární.

Diskusia