Medzinárodná konferencia APCOM 2014

Projekty / Energia pre život

25. júna 2014
20. ročník medzinárodnej konferencie Applied Physics of Condensed Matter. Na konferencii budú prezentované výsledky materiálového výskumu a výskumu materiálových štruktúr používaných v energetike, elektrotechnike a elektronike vrátane skúmania vplyvu vybraných vonkajších činiteľov, ako sú ionizujúce a elektromagnetické žiarenie, elektrické a magnetické polia, mechanické deformácie, vplyv starnutia a pod. na vlastnosti známych aj nových materiálov, používaných napríklad v jadrovej energetike.

Diskusia