Medzinárodná konferencia APCOM 2013

Projekty / Energia pre život

19. júna 2013
19. ročník medzinárodnej konferencie APCOM 2013 (Applied Physics of Condensed Matter). Konferencia je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu vlastností materiálov a materiálových štruktúr vhodných pre aplikácie v elektrotechnike a elektroenergetike vrátane skúmania nových metód detekcie žiarenia rôznych vlnových dĺžok, senzoriky a princípov obnoviteľných zdrojov energie. Osobitná sekcia je venovaná jadrovej energetike a technike s dôrazom na skúmanie vplyvu ionizujúceho žiarenia na fyzikálne vlastnosti materiálov. Uskutoční sa v hoteli Patria, Štrbské Pleso.

Diskusia