Medzinárodná konferencia APCOM 2012

Projekty / Energia pre život

20. júna 2012
18. ročník medzinárodnej konferencie APCOM (Applied Physics of Condensed Matter – Aplikovaná fyzika tuhých látok), Štrbské Pleso (hotel Patria) 20. – 22. 6 2012. Konferencia organizovaná Fakultou elektrotechniky a informatiky STU (FEI STU) a Spolkom absolventov...je obsahovo zameraná na výskum materiálov a materiálových štruktúr pod vplyvom rôznych fyzikálnych činiteľov, akými sú elektromagnetické pole, rôzne druhy ionizujúcich žiarení, teplota, vlhkosť, vplyvy starnutia, korózie a pod. Osobitná časť konferencie sa zaoberá výskumom z oblasti jadrovej energetiky, detekciou žiarenia a vybranými aspektami jadrového odpadu. Prínosom konferencie je výmena vedeckých a vývojových poznatkov použiteľných v energetike a jadrovej energetike, elektronike, automatizácii a v informačných a komunikačných technológiách v rámci rezortu elektrotechniky.

Diskusia