Ľudové umelecké remeslá

Projekty / Energia pre kultúru

26. apríla 2016
Projekt medzinárodných stretnutí ľudových remeselníkov prešiel od svojho vzniku v roku 2009 expanzívnym vývinom. Pod názvom Ľudové umelecké remeslá sa podujatie koná v 8 mestách SR: Nitra, Trenčín, Piešťany, Košice, Skalica, Štrbské Pleso , Senec a Žilina. Projekt sa stal veľmi známy a obľúbený nielen v radoch remeselníkov ale aj v širokej verejnosti. Doteraz podujatie navštívili remeselníci z 22 štátov sveta. Priestor každoročne dostávajú aj chránené dielne a domovy sociálnych služieb zo Slovenska i zahraničia a zdravotne postihnutí remeselníci. Súčasťou každého podujatia sú tvorivé dielne pre deti a mládež a kultúrny program

Diskusia