Ľudové umelecké remeslá

Projekty / Energia pre kultúru

29. apríla 2015
Projekt Ľudové umelecké remeslá je pokračovaním projektu Tradičné umelecké remeslá, ktorý sa uskutočňuje v Piešťanoch od roku 2009. V roku 2014 sa uskutočnil v siedmich mestách- v Piešťanoch, Skalici, Hlohovci, Senci a Žiline, Nitra a Štrbské Pleso. Hlavným cieľom projektu je uchovávanie ľudových tradícii, zvykov a remesiel. Je to medzinárodný projekt, na ktorom sa zúčastní min. 120 ľudových remeselníkov v každom meste. Podmienkou účasti je široké spektrum remesiel, a ich vlastnoručné predvádzanie . Priestor každoročne dostávajú aj chránené dielne a DSS. Počas konania festivalov prebieha kultúrny program a organizujú sa tvorivé dielne. Záštitu nad podujatím prevzalo MH SR.

Diskusia