Ľudové umelecké remeslá

Projekty / Energia pre život

16. mája 2013
Projekt Ľudové umelecké remeslá je pokračovaním projektu Tradičné umelecké remeslá, ktorý sa uskutočňuje v Piešťanoch od roku 2009. V roku 2013 uskutoční v piatich mestách- v Piešťanoch, Skalici, Hlohovci, Senci a Žiline. Hlavným cieľom projektu je uchovávanie ľudových tradícii, zvykov a remesiel. Je to medzinárodný projekt, na ktorom sa zúčastní min. 120 ľudových remeselníkov v každom meste. Podmienkou účasti je široké spektrum remesiel, a ich vlastnoručné predvádzanie . Priestor každoročne dostávajú aj chránené dielne a DSS. Počas konania festivalov prebieha kultúrny program a organizujú sa tvorivé dielne. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Diskusia