Likvidácia živelnej skládky

Projekty / Energia pre prírodu

1. decembra 2014
Zámerom nášho projektu je likvidácia živelnej skládky a pretvorenie priestoru skládky na oddychovú zónu, v ktorej by sa nachádzal prekrytý prístrešok, lavičky na sedenie, stoly, ohnisko, drevené odpadkové koše, novovysadené stromy a tráva. Táto oddychová zóna by predstavovala vstupnú bránu pre náučný chodník, ktorý plánujeme v obci vybudovať. Po vybudovaní náúčného chodníka budú v oddychovej zóne umiestnené informačné tabule s popisom náučného chodníka. Oddychová zóna ponúkne priestor školákom a učiteľom na hodiny v prírode, pre občanov bude predstavovať priestor pre stretávanie, vzájomnú komunikáciu, naväzovanie nových známostí, zlepšovanie a posilňovanie medzigeneračných vzťahov.

Energia pre prírodu
7. október 2015 14:30

Zo skládky oddychová zóna

Začiatkom októbra 2015 sme dokončili novú oddychovú zónu v obci Nitrica, ktorá sa nachádza približne 12 km od Elektrární Nováky.

Pokračovať v čítaní

Diskusia