Legislatívne a praktické aspekty zobrazovania CSR aktivít v médiách

Projekty / Energia pre život

1. mája 2013
Je spoločenská zodpovednosť firiem zaujímavá pre verejnosť? Venujú sa jej médiá dostatočne a na zodpovedajúcej úrovni? Kde je hranica skrytej reklamy? Sú médiá spoločensky zodpovedné? V roku 2012 sme začali riešiť problém bariér v zobrazovaní CSR aktivít elektronickými médiami a zaoberať sa viacerými aspektmi tohto problému - legislatívnymi, vzťahovými, aj regulačnou praxou. Cieľom projektu je odstrániť tieto bariéry medzi korporáciami, médiami a regulátorom s cieľom vytvoriť prostredie, v ktorom bude možné bez rizika porušenia legislatívnych pravidiel, ako aj narušenia obchodných vzťahov medzi firmami a médiami priniesť širokej verejnosti informácie o realizovaných CSR aktivitách.

Diskusia