"La Slovacchia incontra Ferarra" - z príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ

Projekty / Energia pre život

15. augusta 2014
Myšlienka usporiadania projektu „La Slovacchia incontra Ferrara“ (Slovensko na stretnutí s Ferrarou) - z príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ, vznikla ako tretie pokračovanie 3-dňového maratónu kultúry v jednotlivých mestách regiónu Emilia Romagna. U Našim zámerom je v dôležitých mestách regiónu Emilia Romagna priblížiť to, čo nás ako národy spája. Veríme, že sa nám spoločným úsilím podarí prispieť k prezentácii Slovenska, nielen jeho kultúry, ale aj možností cestovného ruchu a gastronómie. Taktiež je to príležitosť pripomenúť si, že Slovensko je už desať rokov plnohodnotným členom Európskej únie a je pripravené na prevzatie predsedníctva v roku 2016.

Diskusia