Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2013

Projekty / Energia pre prírodu

1. októbra 2013
Konferencia tematicky nadväzuje na predchádzajúce 2 ročníky tohto odborného a spoločenského podujatia. V programe tohtoročnej konferencie okrem tém súvisiacich s úlohami a dopadmi vyplývajúcimi zo Smernice EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách budú zaradené aj ďalšie témy tematicky zamerané na ochranu životného prostredia pred priemyselnými emisiami. Konferencia je určená pre vrcholových manažérov a odborných pracovníkov priemyselných a energetických podnikov, výrobcov a dodávateľov z environmentálneho sektora, poradenských a inžinierskych firiem a pracovníkov štátnej správy na úseku životného prostredia.

Diskusia