konferencia "Megatrendy a médiá 2012"

Projekty / Energia pre život

10. januára 2012
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave už tradične organizuje medzinárodné vedecké konferencie, ktoré sa tešia veľkému záujmu odbornej verejnosti. Konferencia "Megatredndy a médiá 2012" je určená odborníkom z oblasti médií - manažérom a prevádzkovateľom médií, pracovníkom v oblasti teórie, mediálnym špecialistom, zástupcom samosprávy a študentom. Program konferencie bude bežať v piatych sekciách. Okrem toho bude konferencia spojená s oslavami 15. výročia vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a jej súčasťou bude i panelová diskusia na tému "Demokracia vs. mediokracia" za účasti odborníkov ako je Václav Moravec (Česká televize), Marián Leško (publiscista) a iní. Na konferencii budú prezentované najnovšie poznatky a odborné príspevky týkajúce sa problematiky myslenia médií, diskurzu, komunikačnej praxe so svetom, virtuálnej reality, využívania nových IKT, informačnej nasýtenosti audiovizuálnych komunikátov a ich konštrukcie. Ďalšie témy rokovania konferencie sa týkajú mediálnej kultúry ako fenoménu, ktorý vzniká na základe interakcií mediálneho a sociokultúrneho prostredia. Diapazón procesov tvorby, sprostredkúvania, recepcie a pôsobenia mediálnej kultúry, otvára širokú škálu úkazov, tém a výskumných problémov. Priestor dostanú i vzťahy s médiami, ktoré zastávajú významnú úlohu pri informovaní cieľových skupín o nových fenoménoch v spoločnosti a zastrešujú pravidelnú a premyslenú komunikáciu.

Diskusia