Koncert opernej sólistky Márii Porubčinovej s klavírnym sprievodom Róberta Pechanca pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky

Projekty / Energia pre život

15. októbra 2013
Projekt obč. združenia ASSIS pripravovaný v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Taliansku Koncert opernej sólistky M. Porubčinovej s klavírnym sprievodom R. Pechanca k štátnemu sviatku Slovenskej republiky za účasti vládneho predstaviteľa vlády . Miesto: Historické priestory Aula X Diokleciánovych kúpelov, Rím Kultúrne podujatie vrcholných predstaviteľov slovenského hudobného umenia určené pre politickú, diplomatickú a spoločenskú reprezentáciu v Taliansku, ktorého cieľom je pripomenutie 20. výročie štátnosti SR. .

Diskusia