KOLIESKO ´2012 - 22. ročník, Festival tradičnej ľudovej kultúry

Projekty / Energia pre život

2. augusta 2012
Festival KOLIESKO je jedným z troch vybraných festivalov na Slovensku (Východná, Detva a Kokava nad Rimavicou) na výuku študentov katedier folkloristiky a etnológie a budúcich odborníkov v oblasti tradičnej kultúry. Tento festival je pracovno-spoločenským stretnutím mladých tvorcov a interpretov, ktorí sa prakticky a teoreticky zaujímajú o výskum, štúdium, spracovanie a interpretovanie ľudového tanca, hudby a spevu, prípadne majú záujem o ľudovú tradičnú kultúru vo všeobecnosti.

Diskusia