Klusácky dostihový míting v Novom Tekove

Projekty / Energia pre šport

7. mája 2012
Zabezpečenie reklamy spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel počas dostihového klusáckeho mítingu v Novom Tekove (8.7.2012). Cieľom vyššie uvedeného projektu je zabezpečenie propagácie a reklamy spoločnosti (objednávateľa) na športovo - kultúrnej akcii, ktorou je klusácky dostihový míting v Novom Tekove. Marketingové a mediálne výstupy sú podrobne špecifikované v „ponuke reklamného plnenia“. Prínos pre Slovenské elektrárne, člena skupiny Enel je zvýšenie imidžu spoločnosti, verejnej mienky, podpora regiónu, oslovenie širokej verejnosti a v neposlednom rade podpora ušľachtilého dostihového športu.

Diskusia