Klienti rodičom, rodičia bližšie k deťom

Projekty / Energia pre život

1. mája 2015
Naše resocializačné stredisko je t.č. jediné svojho druhu na Slovensku, ktoré v rámci resocializačného programu pre našich klientov - drogovo závislé deti a mladí dospelí - ponúka aj pravidelné víkendové psychoterapeutické skupiny pre rodičov našich klientov, zvlášť pre manželské páry a osamelé matky a tiež skupinu pre otcov. Skupiny realizujeme v komunite na Polome, kde sa cez víkendy pripája k našim klientom cca 18 - 20 rodín. Sídlime však v horskom prostredí s ťažkou dostupnosťou, čo je komplikované v dostupnosti pre rodičov, ďalších príbuzných, ale aj pre zásobovanie, zdravotnú rýchlu pomoc, políciu, soc kurátorov. Projekt sa snaží túto situáciu riešiť.

Diskusia