Každým dňom o krok silnejší

Projekty / Energia pre život

1. júla 2013
Projekt bude realizovaný pre deti z Detského krízového centra Náruč – obete domáceho násilia, deti týrané, zneužívané, zanedbávané (syndróm CAN). Obsahom projektu budú intervenčné programy zamerané na rehabilitáciu traumy u obetí násilia s cieľom posilniť deti v 3 oblastiach, v ktorých zlyhávajú: oblasť vnútorného prežívania, sociálna oblasť, školská oblasť. V rámci projektu budú realizované pravidelné aktivity (individuálna terapia, individuálna príprava do školy, komunitné sedenia) a nepravidelné intenzívne rekreačno-rehabilitačné a výchovné aktivity (letný výchovno-rekreačný tábor). Každá aktivita bude zameraná na rozvíjanie špecifických životných zručností.

Diskusia