Katarínka - minulosť v prítomnosti!

Projekty / Energia pre prírodu

10. júna 2013
Záujem mladých ľudí o históriu, kultúru či tradičné remeslá časom stále viac utícha. Napokon, možností k priamemu kontaktu s históriou, ktorej sa možno dotknúť, nie je veľa. Je dôležité, aby mladí nevideli históriu len spoza skla múzeí, ale mali šancu sa s dejinami svojej kultúry zžiť. Našou snahou je teda poskytnúť priestor pre bližší styk s dejinami a podporiť prejavy kultúry. Zabudnutá, zarastená a rúcajúca sa stavba kláštora sv Kataríny Alexandrijskej sa už začala prostredníctvom práce mladých dobrovoľníkov meniť na miesto pokoja a oddychu.

Diskusia