Karpaty Tour 2013 Cyklistické vítanie leta - 16.roč. 22.6.2013

Projekty / Energia pre šport

22. júna 2013
Cieľom projektu je presvedčiť širokú verejnosť o vhodnosti relaxácie a regenerácie telesných a duševných síl formou cykloturistiky. Nezanedbateľným cieľom projektu je propagácia Trnavy a jej širšieho okolia v Malých Karpatoch./ trasa aj po mk vínnej ceste/. MKCK je neziskové združenie občanov, ktorého jedinými pravidelnými príjmami sú ročné členské poplatky. Karpaty Tour je podujatie určené pre širokú cykloturistickú verejnosť a náklady na jeho organizáciu prevyšujú finančné možnosti MKCK. Preto úspešnosť Karpaty Tour je priamo závislá na sponzorských účelových príspevkoch.

Diskusia