Junior Festival - environmentálna výchova

Projekty / Energia pre vzdelanie

15. februára 2017
Junior Festival je prehliadka environmentálnych filmov pre žiakov a študentov základných a stredných škol, organizovaný v 30 okresných mestách po celej SR. Junior festival predstavuje reálnu environmentálnu výchovu detí a mládeže. Jeho základom je filmový program rozdelený podľa tém a veku do troch blokov. Po filmovom programe pokračuje pre deti a mládež sprievodný program formou súťaží,hier,kreatívnych aktivít a tvorivých dielní, kde sú deti dovzdelávané v konkrétnej téme. Zapojenie mladej generácie do filmového programu a sprievodných aktivít sú nastavené tak,aby festival uspokojil čo najväčšie množstvo škôl a detí. Junior festival spája posolstvom školy,deti,rodičov,mestá,partnerov.

Diskusia