Jaydecké skokové pretekz - ZIMNÁ LIGA - SLOVENSKÉ ELKTRÁRNE - ENEL III. ročník rok 2012

Projekty / Energia pre život

21. januára 2012
Jazdecké skokové preteky - parkúr, nadväzujú na predchádzajúce preteky Zimnej ligy. Predchádzajúce ročníky mali veľmi dobrý ohlas v širokej športovej verejnosti. Halové preteky budú otvorené pre všetky vekové kategóri. Keďže sa na nich zúčastňujú aj zahraniční pretekári, majú aj medzinárodný charakter. Doplnkový program : tréning detí a mládeže.

Diskusia