Jadrová energia pre Slovensko

Projekty / Energia pre prírodu

21. marca 2013
- Infostan SNUS na festivale Bažant pohoda 2013. Cieľom je osveta a poskytovanie pravdivých informácií o jadrovej energii; - Medzinárodný seminár jadrovej energetiky NUSIM 2013. Dvojdňový seminár v apríli 2013 pre jadrových odborníkov z ČR a SR; - Prevádzkovanie stránky SNUS na sociálnej sieti Facebook, čím by sme chceli u mladých ľudí vytvoriť pozitívny vzťah k jadrovej energii a k štúdiu technických odborov; - Fyzika na kolesách - projekt študentov 5. ročníka Fyzikálneho inžinierstva a ÚJFI FEI STU, ktorí sa rozhodli spoločne odmeniť a motivovať šikovných a cieľavedomých študentov návštevou CERNu a jadrovej elektrárne Leibstadt alebo Beznau

Diskusia