Integračný deň "Spája nás nádej a láska"

Projekty / Energia pre prírodu

1. augusta 2015
Akcia sa bude konať v Strike Bowling Centrum Trnava. Tohto podujatia sa zúčastnia klienti zo štyroch Zariadení sociálnych služieb pre deti a dospelých, Detský domov Trnava a Krízové stredisko Trnava.Táto akcia má dva rozmery a to športového charakteru (hra bowlingu)a ekologicko-esteického charakteru. Šesť družstiev z daných zariadení bude hrať súťažne bowling v šiestich dráhach. Všetky družstvá dostávajú pred zahájením akcie úlohu, aby rôznymi technika a ekologickou recykláciou, vytvorili postavu v životnej veľkosti a už hotovú ju priniesli na akciu. Na výrobu postavy môžu použiť iba odpadové materiály a produkty. Hotové diela sa vystavia v interiéry budovy a vyhodnotia sa.

Diskusia