inscenácia Štyria v ringu

Projekty / Energia pre kultúru

7. septembra 2015
Inscenáciu Štyria v ringu španielskeho autora Jordi Galcerána uvedie Divadlo Andreja Bagara na Veľkej sále. Táto trpká komédia plná gagov a trapasov s prvkami mystifikácie rieši aktuálnu tému súčasnosti - znepokojivú správu o stave súčasnej spoločnosti. Pátra po hodnotách obyčajnej ľudskosti a hrozivých korporatívnych pravidiel a firemných záujmov. Je to hra o zúfalom boli o prežití a o veciach, ktoré vypadajú tak nereálne a nenormálne, že sa im musíme smiať, aby sme nemuseli plakať.

Diskusia