Imobilio, študijné centrum pre zdravotne

Projekty / Energia pre život

2. júna 2014
Cieľom projektu je dobudovanie centra Imobilio, ktoré bude slúžiť na podporu štúdia fyzicky ťažko hendikepovaných mladých ľudí a ich príprave pre akademické a vedecké štúdium. Dnes sa fyzicky ťažko hendikepovaní mladí ľudia, ktorí chcú pokračovať v akademickom vzdelávaní, stretávajú s prakticky neprekonateľnými problémami. Musia zvládnuť rovnaké množstvo učiva ako zdraví vrstovníci, no ich možnosti pre štúdium sú výrazne biologicky limitované. Projekt zahŕňa dokončenie študijného centra Imobilio.

Diskusia