Imobilio Cup na Pohode

Projekty / Energia pre šport

9. júla 2015
Jednou z najväčších bariér, s ktorými sa telesne postihnutí každodenne stretávajú, sú predsudky a ich vytesňovanie na okraj spoločnosti. Ťažké telesné postihnutie si navyše mnohí ľudia automaticky spájajú s mentálnym postihnutím, čo akékoľvek úsilie o začlenenie do spoločnosti výrazne komplikuje. Našou snahou je búrať tieto predsudky, pričom jedným z najlepších prirodzených nástrojov je šport. V spolupráci so Zuzkou Štefečekovou, dvojnásobnou olympijskou medailistkou, pripravuje Imobilio verejný exhibičný turnaj Imobilio Cup v paralympijskom športe boccia, prostredníctvom ktorého spojíme zdravých a zdravotne postihnutých.

Diskusia