IDE PIESEŇ DOKOLA- XV. Výročie Seniorklub DRUŽBA Trenčín

Projekty / Energia pre život

8. januára 2014
Pri príležitosti XV. Výročia založenie folklórneho súboru Seniorklub Družba Trenčín pripravujeme slávnostné vystúpenie súboru na deň 4.10.2014, ktoré sa uskutoční v Piano klube Trenčín. Samotnému programu predchádza jeho príprava. Je to tvorba a nacvičenie 2 nových choreografiií vrátane hudobného spracovania, tvorba dramaturgie a scenára programu. Návrh scény a dotvorenie programu na CD nosiči. Súčasťou prípravy je tiež propagácia podujatia formou návrhu a vytlačenia a rozmiestnenia propagačných materiálov, realizácia živých pozvánok v SR a TT.

Diskusia